glimmer

这么好的小伙上哪找……

心情低落

一个人到顺德卖了PP004,
然后坐公车回佛大开我的213回家。
期间好低落,坐公车回佛大的时候,
佛陈路仲好唔生性甘同我塞左一个钟头噶车,
手机又好有针对性甘没埋电。
好唔开心,卖车呢件事,
觉得又好对唔住阿妈同细佬,
一个人都唔可以讲,
卖车的钱,加上自己呢几个月的工资全部比晒我家姐,身上只剩2000。
如果广东省要颁发好细佬奖,段估我都入围了。
如果广东省要颁发个坑细佬奖,估计我姐都可以提前准备获奖感言了。
好对唔住老妈同细佬,本来钱打算拿来起屋的,
又比我心软,败晒,多得我姐。
哎,仲未同距地讲我其实已经离职噶事,
烦啊烦,白头发都系甘来噶。
最惨,离开昆明之后一直重感,又有边个同情。
一个人带住感冒开左1244公里回广东。
途中好想系北海逗留的,但绝对唔系休息的地方啊。
古人曾经讲过,身体唔开心噶时候,
要么打葡萄糖,要么就去吃糖。
又有圣人曾经讲过,没钱就吃小布丁,
有钱就吃大布丁!
于是,我毫不犹豫甘打肿鸟脸扮肥仔,买左大布丁!

评论(1)
©glimmer | Powered by LOFTER